Föreningens mål

Föreningens mål är att bevara och segla Atene som är ett traditionellt riggat fartyg och därigenom föra vidare både fartyget och hantverket runt detta till kommande generationer. Föreningen vill också ge ungdomar och vuxna en chans att uppleva sjömanskap i flera dimensioner, ta ansvar, visa hänsyn, känna gemenskap och att få kunskap inte bara i navigation och segling, utan också i
vad kust och hav har för betydelse såväl yrkesmässigt som för rekreation.

M/S ATENE ÄR EN HELT IDEELL FÖRENING

Allt vi gör står och faller med ideella insatser. Till grund ligger en mycket stor kärlek till havet och den stora lyckan i att vårda och segla Sveriges vackraste skuta, att slå vakt om Tjörns starka sjöfartstradition och föra den vidare till yngre generationener.

Föreningen M/S Atene är växande med medlemmar i alla åldrar. Flera generationer arbetar tillsammans med underhåll och segling. Här kombineras äldres erfarenheter med ungas vetgirighet, inspirerade av  tjusningen i att segla ett fartyg med liv och historia.

Atenes magasin

Föreningen har något så unikt som ett helt eget magasin. Precis bredvid den egna kajen. Här finns alla möjligheter att underhålla och förvara fartygets alla delar som plockas in för vintern.
Här finns också vårt kansli, vårt kök och fikarum, en samlingssal och egen välutrustad verkstad.

Historiskt är Tjörn en av Sveriges största sjöfartskommuner. Våra rötter kretsar hela tiden kring fartyg och båtar. Då är det viktigt att Atene finns för att bära vår kultur vidare och varje år utbilda hundratals ungdomar i allt som hör vår historia och sjölivet till. Över 10 000 ungdomar har hittills fått värdefulla kunskaper ombord.

Över 10 000 ungdomar har hittills fått värdefulla kunskaper ombord. Inte bara om vår fartygskultur utan även om hur man samarbetar och visar varandra respekt. Ombord suddas både åldersgränser och människors vardagssysslor ut. Alla jobbar och njuter tillsammans.

Välkommen du också att delta i vår gemenskap. Läs mer under “att bli medlem”.

Vår hemmahamn Skärhamn

Här har vi vår egen kaj och våra magasin med kontor, verkstad, kök, konferenslokal och förråd.

Styrelsearbete

Föreningen M/S Atene är mycket väl fungerande. Framförallt beror det på alla medlemmar som drar sitt strå till skutan. Föreningen leds av en styrelse på 16 personer med varierande ansvarsområden och kompetens. Möten hålls oftast varje månad.

Tomas Börgesson

ORDFÖRANDE / KASSÖR

E-post: tomas.borgesson@msatene.se

Magnus R Nilsson

VICE ORDFÖRANDE

E-post: magnus.nilsson@msatene.se

Tomas Liljedahl

SEKRETERARE

E-post: tomas.liljedahl@msatene.se

Sören Johansson

UTSEDD PERSON

E-post: soren.johansson@msatene.se

Thomas Tönnäng

Per Sandberg

David van Riemsdijk

Åsa Olofsson

Jade Selle

Johan Klemets

Nils-Erik Nilsson

Christian Öhrström

Anders Schedwin

Stefan Brunander

Ylva Wennerström

Ingemar Johansson

Vår värdegrund

Upplevelser, gemenskap & äventyr

Bli medlem, Atene-vän eller sponsor

Alla kan bli medlemmar i Föreningen M/S Atene. Som medlem stöttar du arbetet med att bevara ett seglande kulturarv och ett levande skolfartyg, M/S Atene. Alla medlemmar får medlemstidning och erbjudanden om medlemsselingar med mera. Den som vill engagera sig ytterligare, arbeta på skutan, laga mat, segla som befäl, göra en pr-insats, sponsra, hjälpa till med en utbildning – alla är välkomna – kan höra av sig till vårt kansli eller fylla i en intresseanmälan.

“Nunc sit amet turpis”

Underhåll i dubbel bemärkelse

Välkommen med i onsdagsgänget

Det finns mycket runt Atene som för respekt med sig. En förerteelse som är alldeles nödvändig för att hålla den gamla damen Atene fräsch och på gott humör är onsdagsgänget.

Det brukar vara ca 20 goa gubbar som träffas för att jobba med allt underhåll. Många detaljer plockas in och får proffsig behandling i vårt magasin mycket görs på skutan under vår fina vintertäckning.
Socialt betyder onsdagsgänget massor och för skutan betyder arbetet allt.

Välkommen ner till Ateneplan i Skärhamn en onsdag mellan 09.00 och 13.00 så skall vi berätta mer.