Våra sponsorer

Stort tack till våra sponsorer.

Era bidrag i form av ekonomiskt- eller annat stöd är ovärderligt för vår förening.
Ni vet att stödet går till en mycket bra sak. Dels till att vårda Tjörns stolthet dels till att göra en stark insats för våra unga, som får värdefulla kunskaper ombord. Inte bara i vår fartygskultur utom även om hur man samarbetar och visar varandra respekt.
Det är vår förhoppning att er generositet ger starka fördelar i er egen marknadsföringen.

Tjörns stolthet

SVERIGES VACKRASTE SKUTA

Med sin klipperstäv, vackra rigg och låga överbyggnader anses hon av många vara just Sveriges vackraste seglande skuta. Den gamla damen som ursprungligen byggdes i Danmark 1909 är i ett mycket gott skick.