SKOLFARTYGET

Utbildning

Utbildning i olika former och med olika innehåll är centralt i vår verksamhet. Fokus för utbildning i vår regi är kunskaper om fartyg i allmänhet men särskilt träfartyg, segling, sjömanskap och allt man behöver kunna för att driva Atene framåt. Därtill kommer kunskap om kust, hav, samhälle och miljö. Våra egna krav på verksamheten har ständigt ökat och så har myndigheternas. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla den undervisning vi, i land och ombord, bedriver med våra elever/deltagare. Instruktörsutbildningen lägger vi nu på några dagar under vintern samt utbildningsseglingen under våren. Den grundläggande instruktörsutbildningen följs sedan upp med fördjupande utbildning i Basic Safety.

Basic Safety är ett krav från myndigheterna och ett måste för skeppare och styrman alternativt bästeman på alla seglingar men också för instruktörerna när vi seglar mer än 12 timmar per dygn. Navigationsutbildning för att bli styrman och skeppare får man genom att läsa fartygsbefäl klass VII på sjöbefälsskolan eller kursen Master of Yachts som anordnas bl. a. av Sjösportskolan. Andra krav är utbildning i krishantering som vi har kunnat hålla i egen regi och ROC som t.ex Sjösportskolan håller. Flera av utbildningarna ordnar vi genom samarbete med Svenska Krys- sarklubbens seglarskola. Utbildningar vi behöver ha tar en allt större del av vår ekonomi i anspråk. Ställer du upp som befäl hjälper vi till med den utbildning du behöver. Välkommen i gänget!

HUR BLIR JAG INSTRUKTÖR?

GRUNDUTBILDNING

 • Du lär dig skutsegling på de seglingar/kurser vi genomför. Se seglingsprogrammet på vår webbplats. Du skall sammanlagt ha seglat skuta i minst 30 dagar.
Läs mer
 • Du deltar i underhållsarbetet och riggningsarbetet. Vi har arbetsdagar i vårt magasin i Skärhamn där vi håller på med diverse uppgifter för att få Atene klar för säsongens seglingar. Se på vår webbplats. På dessa arbetsdagar får du lära dig hur man utrustar och sköter skutan.
 • Du deltar i minst en påriggning och en avriggning.
 • Du deltar i vår instruktörsutbildning. Brand, säkerhet, sjukvård, sjömaning, ledarskap.
 • Du deltar i vår (Instruktörs) Utbildningssegling. 4-5 dagar.
 • Avslutningsvis testas du på en utbildningssegling. Godkänd på testet och du är instruktör.

FORTBILDNING INSTRUKTÖRER

 • För att vara instruktör vid seglingar mer än 12 timmar per dygn skall du även genomgått utbildningen Basic Safety.
Läs mer

Detta är en fördjupning av säkerhet, sjukvård och brand. Totalt 5 dagar. Du måste inte ha genomgått instruktörsutbildningen i vår regi utan kan ha fått motsvarande kunskaper på annat sätt.

BÄSTEMAN (obehörig styrman)

På segling under 12 timmar per dygn behövs inte styrman, vi har då istället en bästeman. Vill du bli bästeman tillkommer:

Läs mer
 • Navigationsutbildning motsvarande kustskepparintyg eller högre.
 • SRC (vhf-certifikat).
 • Praktiskt visa att du kan hantera fartyget

Styrman

Vill du bli styrman tillkommer:

 • Examen fartygsbefäl klass VII alt. Master of Yachtexamen genom Sjösportskolan.
Läs mer
 • Radioexamen ROC
 • Krishanteringskurs

Skeppare

Samma som styrman men kräver mer sjötid. För skeppare och styrmän tillkommer även att du behöver ha tillräcklig dokumenterad sjötid för att söka ut behörighet på din examen (klass VII eller Yachtmaster).

Läs mer

ROC, Specialbehörighet i krishantering och Basic Safety är behörigheter/certifikat i som också söks ut men kräver bara utbildning.

FORTBILDNING FÖR ALLT BEFÄL

Att få människor att uppleva vår verksamhet positivt är avgörande för att vi skall kunna driva Atene och föreningen.

Läs mer

Att vara god ledare är därför viktigt för alla som är befäl eller har annan ledande ställning. Vi önskar därför att allt befäl m.fl. deltar i:

 • Kompletterande ledarskapsutbildningar i Atenes regi.
 • ”Startskottet”. Årlig genomgång inför seglingssäsongen av bl.a vad som är nytt för året och vad vi särskilt skall satsa på innevarande
  säsong.