Helgarbetsdagar 2023-2024

Vi jobbar i Magasinet följande dagar

  • 14-15 oktober – Avriggning och täckning
  • 4 november
  • 2 december
  • 13 januari
  • 10 februari
  • 9 mars
  • 29 mars-1 april – På slipen
  • 27-28 april – Påriggning

Vi jobbar mellan 9-15 och hjälps åt att göra fika och lunch.