Atenes historia

Första bilden på Atene, eller Emanuel, som hon hette när hon byggdes i Svendborg 1909.

Atenes historia startar i Svendborg 1909

Fartyget byggdes 1909 på Fredriksö-
ens varv i Svendborg av den kände J.Ring Andersen som skonert. Första ägare var M. Rasmussen på Strynö och nybyggt fick skeppet namnet Emanuel. Ägaren seglade Emanuel till i början av 1916 då hon troligen såldes till Norge. Hon försvann nämligen ur dansk skibsliste.

Nya ägare

De nya ägarna i Risör, Herman Jensen och Chr. Wintermark, döpte fartyget till Mull. 1921 blev Mull såld till ett partrederi på Tången (Sverige). Johan Albert Amandusson blev huvudredare. Nytt namn blev Anna Lisa efter ägarens adoptivdotter. Skonerten hade då en 35 hkr.motor. Partrederiet sålde Anna Lisa 1923 till ett rederi på Hovenäset med skepparen Hilding Vilhelm Johansson som huvudredare.

Haveri

Någon gång 1927 havererade Anna Lisa och blev avförd ur fartygsregistret. Men 1928 ligger hon på Björkenäs varv för reparation och blir då omriggad till galeas. Eskil Mattias Johansson, Hovenäset, köper fartyget 1929 och döper henne
till Wanda och blir då återinförd i fartygsregistret. 1933 fick Wanda Bohus Malmön som hemmahamn med Carl Julius Eriksson
som huvudredare. Ny motor på 50 hkr fick Wanda 1937.

VARVSKONTORETS ENTRÉ VITTNAR OM ETT KÄRT FÖRHÅLLANDE TILL TRÄ

Från lustfartyg till att frakta fiskavfall

Carl Elof Eriksson övertog huvudredarsysslan 1944. Wanda såldes 1956 till Ture W Larsson m.fl. Gerlesborg. Dessa sålde henne 1961 till författaren Sune Broberg, Göteborg som skulle använda kustens minsta klipperbygge som lustfartyg. Men året efter, 1962, köpte John Stefanus Andersson skutan, omriggad till jakt och användes till att frakta fiskavfall.

BILDEN FRÅN KONTORET PÅ J. RING-ANDERSSENS SKIBSVEARFT VITTNAR OM EN HÄNDELSERIK HISTORIA. EKPLANKOR SOM VÄNTAR PÅ ATT BLI
RESERVDELAR TILL GAMLA FARTYG

Nytt namn – Atene

1965 köpte Einar Karlsson, Kungsviken, via Sigw. Carlsson, Källö Knippla, skutan och döpte den då till Atene. Använde den vackra klippern som lustfartyg och riggade om Atene till skonare.

ATENE ÄR I MYCKET GOTT SKICK OCH
HAR UNDER ÅREN GENOMGÅTT
OMFATTANDE RENOVERINGAR

Föreningen m/s Atenes historia

1980 köpte den nybildade Föreningen
m/s Atene skutan Atene av Einar Karlsson. Föreningen har sedan dess renoverat skeppet för att få det så likt originalet som möjligt och i enlighet med transportstyrelsens krav. 1990 låg Atene på Hällevikstrands varv för att få fram sitt forna utseende. Akterskeppet höjdes och Atene fick språng igen.

ATENE TAS PÅ SLIP VARJE ÅR FÖR KONTROLL OCH BOTTENMÅLNING

Tjörns stolthet

SVERIGES VACKRASTE SKUTA

Med sin klipperstäv, vackra rigg och låga överbyggnader anses hon av många vara just Sveriges vackraste seglande skuta. Den gamla damen som ursprungligen byggdes i Danmark 1909 är i ett mycket gott skick.