Historia

Fartyget byggdes 1909 på Fredriksöens varv i Svendborg av den kände J.Ring Andersen som skonert. Första ägare var M. Rasmussen på Strynö och nybyggt fick skeppet namnet Emanuel. Ägaren seglade Emanuel till i början av 1916 då hon troligen såldes till Norge. Hon försvann nämligen ur dansk skibsliste.

De nya ägarna i Risör Herman Jensen och Chr. Wintermark döpte fartyget till Mull. 1921 blev Mull såld till ett partrederi på Tången (Sverige).

Johan Albert Amandusson blev huvudredare. Nytt namn blev Anna Lisa efter ägarens adoptivdotter. Skonerten hade då en 35 hkr.motor.

Partrederiet sålde Anna Lisa 1923 till ett rederi på Hovenäset med skepparen Hilding Vilhelm Johansson som huvudredare.

Någon gång 1927 havererade Anna Lisa och blev avförd ur fartygsregistret. Men 1928 ligger hon på Björkenäs varv för reparation och blir då omriggad till galeas.

Eskil Mattias Johansson, Hovenäset, köper fartyget 1929 och döper henne till Wanda och blir då återinförd i fartygsregistret.

1933 fick Wanda Bohus Malmön som hemmahamn med Carl Julius Eriksson som huvudredare. Ny motor på 50 hkr. fick Wanda 1937. Carl Elof Eriksson övertog huvudredarsysslan 1944.

Wanda såldes 1956 till Ture W Larsson m.fl. Gerlesborg. Dessa sålde henne 1961 till författaren Sune Broberg, Göteborg som skulle använda kustens minsta klipperbygge som lustfartyg. Men året efter, 1962, köpte John Stefanus Andersson skutan, omriggad till jakt och användes till att frakta fiskavfall .

1965 köpte Einar Karlsson, Kungsviken, via Sigw. Carlsson, Källö Knippla, skutan och döpte den då till Atene. Använde den vackra klippern som lustfartyg och riggade om Atene till skonare.

1980 köpte den nybildade Föreningen m/s Atene skutan Atene av Einar Karlsson. Föreningen har sedan dess renoverat skeppet för att få det så likt originalet som möjligt och i enlighet med Transportstyrelsens krav. 1990 låg Atene på Hällevikstrands varv för att få fram sitt forna utseende. Akterskeppet höjdes och Atene fick språng igen.

Den största renoveringen gjordes 1996 på Strandby Værft i Danmark. Atene fick ny köl, bytte de flesta spant och fick helt ny garnering. Hon blev som ny. Riggen hade vi tidigare renoverat och fått den så lik orginalet som möjligt.

Vintern 2002/2003 var det dags för nästa stora projekt. Bägge kapparna byttes ut mot två nya, ny huvudmaskin installerades och kajutan renoverades.

Det är föreningens förhoppning och övertygelse att Atene, skutan från 1909 skall segla i många år än.