Föreningen M/S Atene fyller 40 år! Öppet skepp 9 MAJ mellan 11.00 & 16.00

Föreningen M/S Atene fyller 40 år! Öppet skepp 9 MAJ mellan 11.00 & 16.00

I år är det 40 år sedan Atene kom till Tjörn. Det har varit fantastiska, händelserika år. Atene har betytt enormt mycket för Tjörn. För öns identitet som en av Sveriges viktigaste sjöfartskommuner, för 10 000 tals skolungdomar, för våra lokala sjömän som tryggt seglat henne över haven och för många hundra hängivna människor som lagt ett oräkneligt antal tusen timmar för att hålla vår stolta dam i gott skick.